Tänker Alliansen tvinga medborgarna att skattefinansiera public service trots att alltfler av deras väljare tappar förtroende för SVT och SR?

Förtroendet för SVT och Sveriges Radio faller kraftigt hos alliansväljare enligt Förtroendebarometern. Hos sverigedemokratiska väljare har förtroendet länge varit lågt.

Från att omkring 8 av 10 av alliansväljare hyste mycket eller ganska stort förtroende för SVT och SR år 2014 har förtroendet idag sjunkit till drygt 6 av 10 för SVT och knappt 7 av 10 för SR. Bland SD-väljare har bara var tredje mycket eller ganska stort förtroende för SVT och SR.

Hos rödgröna väljare ligger däremot förtroendet fortsatt stabilt högt (8 av 10 har mycket eller ganska stort förtroende för SVT och SR).

SVT:s gamla slogan ”Hela Sveriges television” skorrar därmed alltmer falskt.

När public service-kommittén i höstas presenterade sitt förslag på hur SVT, SR och Utbildningsradion ska finansieras från och med år 2019 fanns en bred politisk enighet hos samtliga åtta riksdagspartier i att slopa det gamla systemet med en radio- och tv-avgift och att public service istället borde skattefinansieras.

Sverigedemokraterna gick dock förra veckan ut med att partiet har ändrat ståndpunkt och nu säger nej till skattefinansiering av public service.

Sju partier står fortfarande bakom förslaget, däribland Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet.

Vår fråga till Allianspartierna blir därför: tar ni signalen från era väljare på allvar, eller tänker ni tvinga medborgarna att skattefinansiera public service trots att alltfler tappar förtroende för SVT och SR?Kommentarer

Populära inlägg

Hanif Bali: Ängsligt fjäskande för institutioner som public service slutar i förnedring

Stora brister i SVT:s USA-rapportering

SVT:s sanslöst dubbla måttstockar ➔ 40 kronor Swish-avgift för V och Fi ➔ ”sabotage” ➔ massanmälningar till friskolor ➔ ”humor”

SVT tar avstånd – men bara ibland

SVT ändrar efter granskning ➔ utan kommentar