Inlägg

Visar inlägg från maj, 2018

När ska faktagranskaren SVT sluta sprida falska uppgifter om nyanländas etablering på arbetsmarknaden?

Bild
”SJU ÅR I SNITT”SVT: ”Här får nyanlända jobb på sju månader – istället för sju år
Nyanlända dröjer i snitt sju år med att börja arbeta. I Oskarshamn har man lyckats minska den tiden till sju månader. Det blev resultatet när Lernia, arbetsförmedlingen och kommunen tänkte till – och sen gjorde tvärtom. Oskarshamnsmodellen sprider sig nu över landet.”

VÅR KOMMENTAR Uppgiften om sju månader är självklart goda nyheter, men gäller enligt artikeln än så länge enbart 14 personer.

Uppgiften om ”sju år i snitt” för nyanlända att börja arbeta är däremot direkt felaktig.

Möjligen har SVT hämtat sin information från regeringen. Men regeringen påstår inte att det tar sju år i snitt för nyanlända att börja arbeta.

Enligt regeringen tar det ”sju till tio år innan hälften är i arbete”.

Det är anmärkningsvärt att statstelevisionen fortsätter att upprepa detta felaktiga påstående som avslöjats gång på gång som osant.

När ska faktagranskaren SVT sluta sprida falska uppgifter om nyanländas etablering på …

När faktagranskaren SVT sprider falsk information

Bild
”Klimatet är den viktigaste frågan för unga väljare” (1, 2)

”För unga väljare mellan 18 och 29 år är klimatpolitiken den viktigaste frågan i det kommande valet, enligt Novus.” (3, 4)

Detta är falskt/fel.

SVT Nyheter har i över en månad spridit falsk/felaktig information om vad Novus undersökning faktiskt visar om vad unga väljare (18–29 år) tycker är den viktigaste politiska frågan.

Det är inte klimat/klimatpolitiken. Den viktigaste frågan för unga väljare 18–29 år är sjukvården enligt Novus. Klimatfrågan kommer först på delad fjärdeplats. (5)

Felet uppmärksammades igår av Felix Arnstedt (KDU) på Twitter. (6) SVT har därefter korrigerat artikeln Arnstedt uppmärksammade.

Men vid närmare granskning visar det sig alltså att SVT spridit den felaktiga informationen i mer än en månad.

SVT säger sig vilja motverka ’falska nyheter’. Det är bra, men då gäller det också att leva som man lär.

---

Sidan drivs ideellt. Vill du stödja oss ekonomiskt?

Bli Patreongivare – från 1 $ i månaden och uppå…

I sju Sveriges Radioinslag har Tino Sanandajis bok ”Massutmaning” framställts i dålig dager ➔ utan att Sanandaji fått tillfälle att bemöta

Bild
Nationalekonomen Tino Sanandajis uppmärksammade bok ”Massutmaning” gavs ut i januari 2017.

Sanandaji intervjuades om boken i två inslag i Sveriges Radio i februari 2017. (1, 2)

Därefter har Sveriges Radios rapportering varit odelat starkt negativ. I sju olika inslag har rapporteringen handlat om påstått ”hat och hot” – något Sanandaji menar att det saknas konkreta exempel på (hot) – mot bibliotekspersonal som inte velat köpa in boken.

Reportagen har talat om ”extremistisk utgivning” och om ”rasistiskt budskap på andra sätt sprider fördomar” och boken har associerats med högerextrema tidningen Nya tider.

I reportagen om ”Massutmaning” har även talats om ”kontroversiella böcker med hänvisning till att de sprider hat och fördomar, eller på andra sätt strider mot principen om alla människors lika värde.”

Sveriges Radio dessutom försökt få det att framstå som att det inte finns någon efterfrågan på boken:

”I dag, drygt ett år senare, har boken varit utlånad tolv gånger. Och nästan inte all…