Inlägg

Visar inlägg från juni, 2018

Hanif Bali: Ängsligt fjäskande för institutioner som public service slutar i förnedring

Bild
Vi intervjuar moderate riksdagsledamoten Hanif Bali om hans syn på public service. Vad tycker du om public service? Hur vänstervridet bedömer du att public service är? Det beror på, de gånger det går att utröna sträcker det sig från tydligt socialdemokratiskt till socialliberalt. Förmodligen för att de rekryterar samma typer av människor, ur samma sociala klass – vilket är en demografi som ligger i det ideologiska spannet.
Är det möjligt att förändra public service inifrån, och i så fall hur? Det går självklart att genom stor medvetenhet att undvika bli väldigt ensidig. Men de i public service-husen har köpt sitt egna kvacksalveri om en total ”neutralitet”.

Min erfarenhet är att SVT:s regionala kontor inte finns samma ”omedvetna” likriktning, där är de snarare en ganska medveten partiskhet.

Hur upplever du själv att du behandlas av public service? I SVT Opinion live i höstas fick du t.ex. försvara regeringens politik trots att du sitter i opposition och dessutom kämpa i kraftigt nume…

Var är folkbildningsambitionerna om plasten, SVT?

Bild
I reportage efter reportage har SVT berättat om det växande miljöproblemet med plast i världens hav och vattendrag.

Ja, situationen är allvarlig.

MEN, vad vi har kunnat se har SVT inte någon gång berättat för tittarna/läsarna att Sveriges bidrag till problemen är mycket begränsat och att Sveriges kanske främsta ”ansvar” ligger i att lära andra länder hur man framgångsrikt arbetar med återvinning och avfallshantering.

För det kan väl inte vara SVT:s syfte att ge Sverige och svenskarna dåligt samvete för ett problem vi knappt bidrar till?

---

Referenser
Naturvårdsverket: ”Globalt sett är bristande avfallshantering och nedskräpning på land den största källan till förekomsten av makro- och mikroplast i havet. Två miljarder människor världen över har inte tillgång till någon som helst form av organiserad avfallshantering. Sveriges avfallshantering är välfungerande i en internationell jämförelse. Därför är det centralt att Sverige fortsätter att bidra till uppbyggnad och utveckling av avfal…