Inlägg

Orimligt med tvåprocentig årlig uppräkning till SVT och SR ➔ verksamheten bör bantas kraftigt eller läggas ner

Bild
Regeringen förslår nu i en proposition inför den kommande tillståndsperioden för Sveriges Radio, SVT och UR 2020–2025 en fortsatt årlig uppräkning med två procent av årliga budgeten på 8,4 miljarder kronor.

Vi som dagligen granskar hur tvångsfinansierade SVT/SR/UR lever upp till kravet på opartiskhet och saklighet tycker tvärtom att budgeten bör bantas kraftigt, eller ännu hellre, att public service ska bli ett helt frivilligt utbud som det mesta annat. Sådant som är kopplat till samhällsskydd och beredskap kan överlåtas helt åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Förtroendet för SVT och SR är kraftigt politiserat. Tilltron hos M-väljare, KD-väljare och SD-väljare är betydligt lägre än hos övriga väljare. Vi uppmanar svensk höger att sluta klaga på vänstervridning och istället agera.SVT vägrar svara på frågor i Medierna i P1 om ”vänsterliberal” partiskhet

Bild
Näringslivets Medieinstitut presenterade idag en rapport som granskar de senaste femtio fällningarna för bristande opartiskhet i Granskningsnämnden för radio och tv. I de fall där SVT eller SR fälls i politiska ämnen lutar vinklingen nästan alltid åt det vänsterliberala hållet, eller GAL på en GAL-TAN-skala, enligt rapporten.

Rapportförfattaren Carl-Vincent Reimers medverkade idag i programmet Medierna i P1 där rapportens slutsatser diskuterades.

Det framgick då att ingen från SVT velat medverka i programmet för att bemöta resultaten från rapporten. SVT:s programdirektör Jan Helin avböjde att ens svara på frågor per telefon.

För oss som granskat public service i flera år är resultatet från rapporten knappast en överraskning. Det är välkommet med den typ av sammanställningar som rapporten innehåller, men den ”vänsterliberala vinklingen” inom SVT och SR är uppenbar för de allra flesta som följt oss genom åren.

Det som framstår som verkligt anmärkningsvärt är att ingen från SVT vill medv…

SVT:s sanslöst dubbla måttstockar ➔ Ingvar Kamprad och Sven Lindqvist

Bild
När Ikea-grundaren Ingvar Kamprad gick bort förra året drog SVT direkt fram lik ur garderoben, med rubriker som ”Nazism och skatteplanering – Kamprads två skandaler”.

SVT skrev att ”1994 avslöjades det att Ingvar Kamprad varit medlem i den fascistiska Nysvenska Rörelsen under 1940-talet. Hans engagemang i rörelsen upphörde först på 1950-talet.”

Visserligen hade Kamprad också skapat ett affärsimperium från ingenting, skapat jobb och möblerat en hel värld. Men visst, han hade skatteplanerat och haft nazistsympatier i sin ungdom. SVT valde att fokusera på det.

Men när nu författaren och Leninpristagaren Sven Lindqvist har gått bort nämner SVT ingenting om Lindqvists mörka sidor, som att han skönmålat världens värsta massmördare, Kinas kommunistledare Mao Zedong

Lindqvist mottog Leninpriset så sent som 2012, inte på 1950-talet.

Så frågan återstår.

Hur kan det komma sig att vi i Sverige tillåter statstelevisionen, som har opartiskhet och saklighet som grundläggande villkor för sitt sändnin…

Varför tycker SVT att det är ok att peka ut östeuropéer som kriminella, men inte andra grupper?

Bild
Genom att ständigt pixla och utelämna ursprung och annan information som kan identifiera personer/grupper har SVT överlag varit väldigt konsekventa i sin rapportering om brott. På en avgörande punkt skiljer sig dock SVT:s rapportering. Det gäller brottslighet där östeuropéer är inblandade, något vi rapporterat om flera gånger.

Vad som ligger bakom denna skillnad kan vi bara spekulera i. Men det är uppenbart att SVT gör skillnad på grupper och grupper. När det kommer till rumäner, polacker och litauer anser SVT att det går bra att redovisa ursprung. För personer med andra nationaliteter intar SVT en betydligt mer restriktiv hållning.

---

Exempel från vår rapportering:

SVT:s policy fortfarande oklar ➔ när tycker SVT det är ok att ange ursprung och nationalitet?

SVT:s policy fortfarande oklar ➔ när tycker SVT det är ok att ange ursprung och nationalitet?

Här publicerar SVT brottslingars ursprung ➔ SVT:s policy framstår som oklar ➔ när ok, när inte ok?

Varför hemlighåller SVT nationaliteten p…

SVT utelämnar central information om Gävleimamen Abo Raad

Bild
Om man vill veta något av betydelse om det som har hänt ska man sannerligen inte vända sig till SVT, utan till stiftelsen Doku, som i samarbete med Expressen granskar den våldsbejakande/radikala islamistiska miljön, ur ett i huvudsak svenskt perspektiv.

SVT:s rapportering är i detta fall direkt pinsam. Att SVT kallar Abo Raad ”omtalad” är i sig väldigt märkligt. Mer passande hade varit ”ökänd”.

---

SVT: ”Omtalade Gävleimamen har tagits till förvar
Imamen i Gävles moské Riyad AlDuhan, även kallad för Abo Raad, har frihetsberövats och sitter på Migrationsverkets förvar enligt uppgifter till hans familj, skriver Gefle Dagblad. Nu befarar familjen att en utvisning är på gång. Det var i onsdags när imamen Abo Raad var ute och promenerade med sin fru som han blev stoppad och omhändertagen av vad som förmodligen var säkerhetspolisen, berättar anhöriga till Gefle Dagblad. Även Abo Raads son har blivit omhändertagen. Imamen har i flera granskningar som Gefle Dagblad gjort, pekats ut som en str…

SVT vilseleder om hotet mot judar

Bild
SVT har den senaste veckan rapporterat (1, 2) om en fyra månader gammal (!) studie från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

Hotet mot Europas judiska befolkning (”serious incident of antisemitic harassment”) i de 12 EU-länder som ingick i studien är allra störst från muslimska extremister (30%) och personer med vänstersympatier (21%), medan hotet från personer med högersympatier är lägre (13%).

Undersökningen är glasklar. De flesta hoten kommer från muslimska extremister, följt av hotet från vänsterextremister medan hotet från högerextremister ligger lägre. Trots att SVT grundar sin rapportering på resultaten från studien lyckas alltså SVT ändå framställa hotet mot Europas judar som något i första hand har att göra med högerextremism. Ska det vara så svårt att redovisa en undersökning korrekt?Sveriges Radio vilseleder om överrepresentation i brottslighet bland personer med utrikes bakgrund

Bild
För första gången sedan 2005 har Brottsförebyggande rådet, på grund av stor efterfrågan, bestämt att undersöka sambandet mellan brottslighet och gärningsmannens bakgrund, rapporterar Sveriges Radio.

I sitt reportage citerar Sveriges Radio justitieminister Morgan Johansson (S), som i februari 2018 hävdade att inga sådana kartläggningar behövs, ”eftersom de studier som redan gjorts räcker och att om man rensar för socioekonomiska faktorer så försvinner den överrepresentation bland personer med utrikes bakgrund som upptäckts tidigare”.

Uppgiften är dock felaktig, vilket vi har påtalat flera gånger tidigare (1, 2).

Enligt Brottsförebyggande rådets rapport från 2005, som är den senaste kartläggning som gjorts, försvann en fjärdedel* av skillnaderna rensat för socioekonomiska faktorer.

Det betyder alltså att tre fjärdedelar av skillnaderna återstår efter att man rensat för socioekonomiska faktorer.

Trots det påstås alltså i Sveriges Radios reportage att hela skillnaden i överrepresentation …