Inlägg

Polisen skapar eget ”Efterlyst” när SVT och SR och övriga medier inte gör sitt jobb

Bild
Polisen går regelbundet ut med efterlysningar, information om brott och andra händelser för att få hjälp från allmänheten.

Men Polisen är missnöjd med att medierna många gånger inte återger bilder, texter, platser och annan information som Polisen vill nå ut med.

Därför finns planer inom Polisen på att starta en egen motsvarighet till ”Efterlyst”. Detta rapporterar Medierna i P1.

Vi på IAT uppmärksammar ofta hur SVT och SR ”mörkar” information i samband med Polisens efterlysningar. För oss framstår det som mycket anmärkningsvärt att ”public service” inte hjälper Polisen när de behöver tips och information för att t.ex. kunna hitta och lagföra grova brottslingar. Vi undrar på vilket sätt denna bristande vilja att bistå Polisen är i allmänhetens tjänst.

Nu verkar Polisen i alla fall ha kommit till slutsatsen att SVT och SR och övriga medier inte är att lita på i dessa fall. Det är en korrekt och fullt rimlig slutsats, men samtidigt ett kraftigt underbetyg.SVT faktagranskar selektivt

Bild
I gårdagens partiledardebatt i SVT argumenterade Ulf Kristersson (M) att det i dag finns en brist på el i Sverige, medan Stefan Löfven (S) svarade att överskottet är jättestort men att kapaciteten i elöverföringen behöver bli bättre.

SVT valde att faktagranska påståendena genom att intervjua Ola Carlson, biträdande professor i förnybar elkraftproduktion vid Chalmers Tekniska högskola.

Professorn ger S-ledaren rätt i båda påståendena.

I samma partiledardebatt påstod Per Bolund (MP) i debattduell mot Ebba Busch Thor (KD) om brott och straff att regeringen infört världens hårdaste lagstiftning när det gäller våldtäkt.

Detta falska påstående har dock SVT valt att inte faktagranska.

Vi undrar varför.
Hur vore det med en uppföljning av era reportage om kompetensregn, SVT?

Bild
Hej SVT, ni kommer säkert ihåg att ni utlovade ett kompetensregn i samband med flyktingvågen.

Hur vore det med en uppföljning? Signalerna runtom i landet är ju snarare tvärtom, att de som kommit till Sverige har osedvanligt låg utbildning.

SVT påstod att Sverige fått den största akademiska tillströmningen hittills och att var tredje syrisk flykting var högutbildad. Men i själva verket var det bara 10 procent av de syrier, den största asylgruppen 2015, som kom mellan 2009 och 2013 som hade en eftergymnasial utbildning på tre år eller mer, något som framkommer i SCB:s rapport ”Utbildningsbakgrund bland utrikesfödda” (2014). Detta uppmärksammades av Rebecca Weidmo Uvell i en krönika i Dagens Samhälle redan 2015. Enligt SCB:s definition är idag 15 procent av invandrare från Syrien boende i Sverige i åldern 25-64 år högutbildade.

Istället för en massiv import av kunskap som SVT påstod har det visat sig att resultaten för utomeuropeiska invandrare i kunskapsproven för bland annat tandläkare…

SVT fälls för osaklighet om ungersk ”slavlag”

Bild
Inslaget sändes i SVT Aktuellt 21 december förra året.

Inslaget handlade om demonstrationer i Ungern efter införandet av en ny arbetsrättslag.

I inslaget sa nyhetspresentatören:

”Och till Ungern, för där fortsätter invånare att protestera mot den nya arbetsrättslag som president János Áder skrev under igår. Lagen som kritikerna kallar för slavlagen ger arbetsgivare rätt att kräva 400 övertidstimmar per år av sina anställda.”

Anmälaren av programinslaget menade att uppgiften att arbetsgivare enligt ungersk arbetsrätts- lagstiftning nu har rätt att kräva sammanlagt 400 övertidstimmar per år var felaktig och osaklig. Enligt anmälaren har arbetsgivare endast har rätt att kräva 250 övertidstimmar per år, vilket är oförändrat jämfört med tidigare regler. Efter ändringen ger tillägget arbetsgivarna och arbetstagarna möjlighet att, i samförstånd, utöka övertidstimmarna med ytterligare 150 timmar. Dessa timmar kan arbetsgivaren alltså inte tvinga arbetstagaren att arbeta, arbetstagaren har ful…

‭Löfven kom undan med att ljuga i SVT om att det dödliga våldet inte ökat under hans tid vid makten‬

Bild
Statsminister Stefan Löfven (S) intervjuades av SVT:s politiska kommentator Mats Knutsson i fredags om det grova våldet.

‭I intervjun nämndes det dödliga våldet:

SVT: "Du har varit statsminister sedan 2014. Sedan dess har det accelererat. Vilket ansvar bär du och regeringen?”

Löfven: "Det dödliga våldet i Sverige har i sin helhet inte ökat.”

Uppgiften är direkt felaktig, vilket Löfven måste ha varit medveten om. Statistik över dödligt våld är allmänt tillgänglig och något regeringen och statsministern rimligen känner till.

Ändå rättar SVT inte Löfven och intervjuaren ställer inga kritiska följdfrågor.

Mycket anmärkningsvärt, anser vi.
Fakta dödligt våld: Dödligt våld när Löfven tillträdde 2014: 87

Dödligt våld 2018: 108

Källa: Brå
Sluta normalisera våldet och laglösheten, SVT

Bild
SVT Rapport: ”Inom loppet av några timmar dödades två unga män och två skadades.”

Till SVT:

Börjar ni inte själva tröttna på att gång på gång rapportera om den här typen av nyheter?

Journalistikens uppgift är att kritiskt granska makten.

Sluta att bara planlöst och oreflekterat rapportera och normalisera våldet och laglösheten – gör ert jobb.

Förslag:

– Jämför skjutningar, grova brott och mord med övriga Norden och norra Europa, idag och över tid.

– Låt vettiga kriminologer analysera och uttala sig.

– Granska vad politikerna har lovat genom åren, och vilka partier som sagt vad. Ställ ansvariga till svars.

Det vore en bra början.

Eller så kan ni fortsätta er rapportering som om detta vore en naturlig del av svensk vardag.

---

Källa/referens:

SVT Rapport 2019-07-01, kl. 19.30

---SVT fälls för felaktig uppgift om anti-Trump-demonstration

Bild
I SVT:s Morgonstudion 11 december 2018 sändes tre nyhetsinslag om en demonstration i San Diego.

I inslagen visades bilder på gränspoliser som grep demonstranter samtidigt som en reporter sa:

– President Trump har gett sig själv ett A+ som Commander in Chief och dessutom gett sig själv smeknamnet ”President T”, men än har han inte lyckats få till muren mellan USA och Mexiko. Där har nu 32 personer gripits för att de inte tycker som honom, utan de demonstrerar mot att USA inte släpper in de människor som anlände till Tijuana i Mexiko i november.

Granskningsnämnden konstaterar att uppgiften i inslagen om att demonstranter arresterats på grund av att de inte tyckte som presidenten var felaktig.

(I själva verket greps 31 av demonstranterna för olaga intrång och en av demonstranterna för angrepp mot en gränspolis.)

SVT menar att man efter sändningen insåg att det fanns behov av en rättelse.

Dagen efter, den 12 december 2018, sände SVT därför en rättelse som löd så här:

(Nyhetspresentatör) –…