Inlägg

Visar inlägg från november, 2018

SVT Faktakollen granskar skolbränder, kastar sten i glashus och kommer inte fram till någon verderhäftig slutsats

Bild
SVT:s Faktakollen granskar påståendet: ”…Sverige har den största andelen anlagda skolbränder i världen”.

Enligt SVT är påståendet ”högst oklart”.

SVT:

”Sammanfattning: Uppgiften om att Sverige har den största andelen anlagda skolbränder i världen har sin grund i en sex år gammal artikel publicerad i Forskning och Framsteg – och uppgiften används än i dag i såväl nyhetsartiklar som opinionstexter när skolbränder debatteras. Bland annat dök påståendet upp i en TT-intervju med Brandskyddsföreningens generalsekreterare Anders Bergqvist den 20 augusti i år. Men experterna som intervjuades i artikeln från 2012 är i dag långt försiktigare i sina uttalanden och det finns inte några internationella jämförelser när det kommer till skolbränder.”

VÅR KOMMENTAR:

Vad vill SVT ha sagt med sin faktagranskning? Granskningen landar inte i någon tydlig, egentlig slutsats. Är det verkligen en granskning värd att publicera?

SVT kastar också sten i glashus.

Det är nämligen inte första gången SVT själva sp…

Ett steg närmare obligatorisk public service-skatt, SD enda riksdagsparti som säger nej

Bild
Riksdagens kulturutskott beslutade igår att föreslå att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att nuvarande radio- och tv-avgiften ska ersättas av en ny avgift, public service-avgiften. Det blir i realiteten en skatt som ska tas ut av alla över 18 år som har en beskattningsbar inkomst.

Skatten blir 1 procent av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak. För 2019 blir avgiften maximalt drygt 1 300 kronor per person och år. Personer med lägre inkomst får en reducerad avgift. Den nya avgiften ska tas ut från 1 januari 2019.

Sverigedemokraterna är det enda riksdagspartiet som har tagit ställning mot den nya skatten. Allianspartierna låter alltså SD ensamt axla rollen som opposition mot tvångsfinansieringen av SVT, SR och UR som allt färre vill vara med och betala för.

Det är sorgligt för friheten, att tvingas finansiera public service mot egen vilja. Det är också direkt pinsamt för Alliansen, som fortsätter ducka, trots återkommande missnöje med vänstervridningen. Det inneb…

Varför överdriver ni löneskillnaden mellan kvinnor och män, SVT?

Bild
Enligt SVT är löneskillnaden mellan män och kvinnor i Sverige 12 procent.

SVT hänvisar till organisationen Sveriges kvinnolobby.

Men enligt statliga Medlingsinstitutet uppgår löneskillnaden i själva verket till 4,3 procent, när hänsyn tas till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid.

När myndigheten Arbetsgivarverket beskriver den så kallade oförklarade löneskillnaden, som inte kan förklaras av mätbara faktorer, såsom arbetets svårighetsnivå och innehåll, arbetstidens omfattning, att fler män än kvinnor är chefer, att arbetsinnehåll och löner ser olika ut hos olika myndigheter, att det finns skillnader i utbildning, erfarenhet eller i vilken region den anställde jobbar är skillnaden bara 0,4 procent.