Hanif Bali: Ängsligt fjäskande för institutioner som public service slutar i förnedring

Vi intervjuar moderate riksdagsledamoten Hanif Bali om hans syn på public service.

Vad tycker du om public service? Hur vänstervridet bedömer du att public service är?

Det beror på, de gånger det går att utröna sträcker det sig från tydligt socialdemokratiskt till socialliberalt. Förmodligen för att de rekryterar samma typer av människor, ur samma sociala klass – vilket är en demografi som ligger i det ideologiska spannet.

Är det möjligt att förändra public service inifrån, och i så fall hur?

Det går självklart att genom stor medvetenhet att undvika bli väldigt ensidig. Men de i public service-husen har köpt sitt egna kvacksalveri om en total ”neutralitet”.

Min erfarenhet är att SVT:s regionala kontor inte finns samma ”omedvetna” likriktning, där är de snarare en ganska medveten partiskhet.

Hur upplever du själv att du behandlas av public service? I SVT Opinion live i höstas fick du t.ex. försvara regeringens politik trots att du sitter i opposition och dessutom kämpa i kraftigt numerärt underläge. Hur kändes det, blev du ”kränkt”, arg, uppgiven eller gick du ut stärkt?

Det är tröttsamt. Det stör mig inte att vara i underläge, jag stör mig på att samtliga närvarande SVT-anställda, producenter och programledare har mage att sen påstå att de är neutrala och ”allmännyttiga” utan att blinka. Det krävs en hycklande psykopats sinne för att klara av det.

Alltfler alliansväljare tappar förtroende för public service. Hur tycker du ditt parti Moderaterna har hanterat public service-frågan? 

Dåligt. Det finns någon form av fjäskande för institutioner som om och om igen ertappats aktivt motarbeta borgerliga. Tror det ligger en stor dos ängslighet i botten. Sverige har på senare tid i en mängd olika områden fått erfara vad som händer när man är just ängslig. Slutar i förnedring. Public service kommer inte skärpa sig om deras existens inte är ifrågasatt. Andra mediahus har lyxen att predika för sin egna kör. Men när man får sin finansiering tack vare statens våldsmonopol så har man högre krav på sig.

Nu föreslår regeringen en obligatorisk public service-avgift som ska betalas av alla över 18 år med förvärvsinkomst, oavsett om man har tv eller inte. Vad anser du om förslaget? 

Jag tycker inte om det. Det leder till att de blir ännu tryggare i att kunna fortsätta med ”business as usual”.

Vad tror du om public services framtid? 

Deras förmåga att ”sätta agendan” har ju redan kraftigt undergrävts, finns inget som tyder på att det kommer ändras.

Tack! Har du något ytterligare du vill tillägga?

Fortsätt göra ert viktiga jobb, er granskning är ovärderlig.Kommentarer

Populära inlägg

Stora brister i SVT:s USA-rapportering

SVT:s sanslöst dubbla måttstockar ➔ 40 kronor Swish-avgift för V och Fi ➔ ”sabotage” ➔ massanmälningar till friskolor ➔ ”humor”

SVT tar avstånd – men bara ibland

SVT ändrar efter granskning ➔ utan kommentar