SVT:s sanslöst dubbla måttstockar ➔ 40 kronor Swish-avgift för V och Fi ➔ ”sabotage” ➔ massanmälningar till friskolor ➔ ”humor”

Som vi rapporterade om häromdagen har SVT:s ”satirprogram” ”Svenska nyheter” ”på skoj” skapat en webbsida där tittarna har kunnat ställa sina barn i kö till friskolor i hela landet.

Tusentals personer följde uppmaningen, vilket resulterade i massanmälningar till landets friskolor. En friskolekoncern ska t.ex. ha fått in 13 000 anmälningar sedan programmet sändes. Friskolornas riksförbund har uppskattat att anmälningarna kommer ge upphov till ett sammanlagt merarbete på minst tre månaders arbetstid.

Efter omfattande kritik och sedan ett filter lagts till i friskolornas ansökningsverktyg, har SVT:s sajt nu tagits ned.

Anmärkningsvärt nog har SVT dock fortsatt att försvara sitt skadliga ”skoj-spammande” och till råga på allt tydliggjort att det handlar om ett medvetet politiskt ställningstagande mot friskolor.

Minns ni försvarsövningen Aurora 17 som genomfördes i höstas?

Vi granskade då hur SVT skildrade övningen och kritiserade bland annat SVT:s rapportering om det så kallade ”Swish-sabotaget” mot en demonstration mot övningen.

Demonstrationen arrangerades av Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, mfl.

SVT kunde avslöja att ett 20-tal anställda på Försvarsmakten och inom Hemvärnet uppmanats att skänka en krona till en insamling till demonstrationen via betaltjänsten Swish. Eftersom bankerna tar ut två kronor i avgift för varje Swish-överföring skulle insamlingen gå back ekonomiskt. Privatpersoner betalar ingen avgift, men däremot föreningar, organisationer och företag.

SVT betecknade det hela som ett ”sabotage” och det blev en huvudnyhet i SVT Rapport.

Dagen efter framgick det att ”sabotaget” i själva verket orsakade fredsdemonstrationen avgifter på 40 kronor, en kostnad som banken dessutom efterskänkte.

13 000 anmälningar. Tre månaders arbetstid. 40 kronor. Efterskänkta.

”Humor” i ena fallet, ”sabotage” i det andra.

SVT har sanslöst dubbla måttstockar.Kommentarer

Populära inlägg

Hanif Bali: Ängsligt fjäskande för institutioner som public service slutar i förnedring

Stora brister i SVT:s USA-rapportering

SVT tar avstånd – men bara ibland

SVT ändrar efter granskning ➔ utan kommentar