Hur opinionsbildande får Sveriges Radios programledare vara?

Är det förenligt med Sveriges Radios riktlinjer att programledare för debattprogram samtidigt är opinionsbildare?

Finns det inte en uppenbar risk att Sveriges Radios trovärdighet kan ifrågasättas? 

Vi ställer frågorna med anledning av SR-programledaren Alexandra Pascalidous återkommande tydliga ställningstaganden i politiska frågor (fler exempel här, här och här.)

---

I Sveriges Radios ”Public service-handbok” finns riktlinjer och råd för medarbetare på Sveriges Radio.

I handboken anges (s. 39):

”I Sverige råder det grundlagsfäst yttrandefrihet. För SR-anställda eller andra som uppfattas som företrädare för företaget, t ex programledare som inte är anställda men har uppdrag för Sveriges Radio, gäller dock att deras yttrandefrihet i radio är underordnad kravet på opartiskhet och saklighet. Den principen är mycket viktig för företagets trovärdighet och integritet.

Medarbetare som offentligt har tagit ställning i en fråga får inte delta i bevakningen av den, förutom när det handlar om det demokratiska statsskickets grundidéer. Som offentliga sammanhang räknas t ex sociala medier, bloggar, insändare, debattartiklar och demonstrationer. I sådana sammanhang är alltså medarbetare skyldiga att avhålla sig från sådant som kan medföra att Sveriges Radios trovärdighet och oberoende kan ifrågasättas. Särskilt gäller detta på det politiska området.”

---

Vår fråga till Sveriges Radio blir därför: hur opinionsbildande får era programledare vara?

---Kommentarer

Populära inlägg

Hanif Bali: Ängsligt fjäskande för institutioner som public service slutar i förnedring

Stora brister i SVT:s USA-rapportering

SVT:s sanslöst dubbla måttstockar ➔ 40 kronor Swish-avgift för V och Fi ➔ ”sabotage” ➔ massanmälningar till friskolor ➔ ”humor”

SVT tar avstånd – men bara ibland

SVT ändrar efter granskning ➔ utan kommentar