Orimligt att SVT godtar att medarbetare begår brott

Hovrätten fastställde igår tingsrättens domslut i det uppmärksammade fallet om tre SVT-medarbetare som gjort sig skyldiga till människosmuggling.

SVT-reportern Fredrik Önnevall och två kollegor döms var och en till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst.

Det var under inspelningarna av dokumentärserien ”Fosterland” som SVT-medarbetarna träffade en 15-årig flykting som de sedan hjälpte att ta sig till Sverige.

Enligt 20 kap. 8 § utlänningslagen döms den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i Sverige för människosmuggling till fängelse i högst två år. Är brottet att anse som ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Fredrik Önnevall har i flera intervjuer sagt att han inte ångrar att han hjälpte pojken ta sig till Sverige.

SVT har å sin sida gjort klart att man kommer att betala medarbetarnas rättegångskostnader. SVT har motiverat sitt ställningstagande med att man "känner ansvar för de medverkande" och att man vill värna sin trovärdighet.

Samtidigt som Önnevall i media tydligt deklarerat att han inte ångrar att han hjälpte pojken har budskapet till domstolarna låtit annorlunda. Både i tingsrätten och hovrätten har Önnevall och hans kollegor förnekat brott. De har i första hand bestritt ansvar genom att hävda att de endast följt pojken som resesällskap från Grekland till Sverige och dokumenterat resan. De har alltså inte lämnat någon hjälp i den mening som avses i 20 kap. 8 § utlänningslagen. Först i andra hand har de gjort gällande att deras handlande omfattas av ett humanitärt undantag från det straffbara området. Slutligen har de hävdat att gärningen är att bedöma som ringa, och därmed är preskriberad.

Men enligt tingsrätten "framstår det som uppenbart" att pojken fått hjälp i den mening som avses i 20 kap. 8 § utlänningslagen, att de tilltalade känt till att pojken saknade rätt att resa till Sverige och att de haft uppsåt/direkt avsikt att hjälpa pojken att ta sig från Grekland till Sverige. Enligt tingsrätten förelåg inte heller något "humanitärt undantag" som befriar från ansvar. Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning.

Önnevall kommer att överklaga hovrättens dom till Högsta domstolen.

Vi ifrågasätter att tittarnas radio- och tv-avgift går till att bekosta rättegångskostnader för SVT-medarbetare som misstänks, åtalas och döms för brott.

Vi ställer oss också frågande till att SVT-reportern okritiskt tillåts framställa sig som rakryggad och hjältemodig samtidigt som han inför rätten nekar till att ha hjälpt pojken.

Slutligen anser vi att det är orimligt att SVT godtar, rentav understödjer att egna medarbetare bryter mot lagen.Domen i sin helhet hittar du här.

Kommentarer

Populära inlägg

Hanif Bali: Ängsligt fjäskande för institutioner som public service slutar i förnedring

Stora brister i SVT:s USA-rapportering

SVT:s sanslöst dubbla måttstockar ➔ 40 kronor Swish-avgift för V och Fi ➔ ”sabotage” ➔ massanmälningar till friskolor ➔ ”humor”

SVT tar avstånd – men bara ibland

SVT ändrar efter granskning ➔ utan kommentar